Disclaimer

De disclaimer is van toepassing op de Oma Mutsje-website www.Omamutsje.nl en op alle producten en diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de Oma Mutsje -website geeft u aan akkoord te gaan met de disclaimer.

Privacy

Oma Mutsje behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Oma Mutsje daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Bij het verstrekken van uw contact gegevens via de hiervoor bestemde invulvelden op de website, zult u opgenomen worden in onze nieuwsbrief mailinglijst. U kunt zich hiervoor te alle tijde uitschrijven waarna u geen mailings meer zult ontvangen.

Intellectuele eigendomsrechten

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de Oma Mutsje-website te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Oma Mutsje-website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Oma Mutsje en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de Oma Mutsje-website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Informatie via de Oma Mutsje-website

De informatie die u op de Oma Mutsje-website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.

De informatie op de Oma Mutsje-website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze disclaimer en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de Oma Mutsje-website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Indien u fouten op de Oma Mutsje-website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u dat meldt via ons contactformulier. De Oma Mutsje-website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Oma Mutsje kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Verspreiding van gegevens

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via OmaMutsje.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Schade

Oma Mutsje kan, behalve in geval van haar eigen opzet of bewuste roekeloosheid of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade te wijten aan het gebruiken van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.